054-5893399 avrahammsw@gmail.com

הארת השפחה – שביעי של פסח​

לעשות שינוי שכולל תחושה של השגת העצמאות האישית יכול להיות רגע מרגש ומלהיב. בין אם זה שינוי מלהיות עובד שכיר לעצמאי, לסיים זוגויות שלא מצליחה, או שחרור מהכלא הם דומים בזה שיש שינוי שבנאדם חווה. הבנאדם עכשיו מרגיש יותר שליטה על הגורל של עצמו.

המדרש מתאר כזו הארה.בסיפור קריעת ים סוף, שקוראים ביום שביעי של פסח, המדרש אומר לנו: "ראתה שפחה על הים מה שלא ראו יחזקאל וישעיה."1

הרב שלי, הרב יוסף לוקשטיין, ז"ל הסביר את מה שהשפחה ראתה. היא ראתה חופשה וזמן חופשי.2

המדרש אם כן מתאר לנו את תחושה המדהימה של דרור שמופיעה עם ההבנה שהוא באמת חופשי – חופשי להחליט מתי ללכת לישון ומתי לקום, מתי לעשות פסק זמן, ואף מתי ליהנות מהשקיעה. שמה נמצאת הריגוש. להיות בעל יכולת בחירה של הגורל של עצמי אולי הרמה הגבוהה ביותר של בחירה שאנו יכולים להשיג בדרך הבלתי-נגמרת לחיים בעלי הגשמה ומשמעות.

החופש לרצון הוא חלק בסיסי באנושיות שלנו.3 כעבדים, אנו מוגבלים ביכולת שלנו להרגיש ככה. כבני חורין, אנו יכולים לבחור בזה כפי רצוננו. וכשמשתמשים ביכולת הבחירה הזו בחוכמה, אנו יכולים להגשים את החלומות שלנו ולהשיג את שיא היכולת האישי שלו.

דמיינו את ההתרגשות של בנאדם שמבין את הרעיון הזה בפעם הראשונה בחיים. שפחה, שכרגע ברחה ממלכות מצרים, חוותה כזו התרגשות כשהבינה שהמצרים אף פעם לא יחזרו לכבוש אותם ולהעביד אותם שוב. אם שפחה פשוטה יכלה לחוות את הריגוש הזה, על אחת כמה וכמה אנו נוכל להרגיש אותה (ברור שלא באותה רמה) כשאנו מרשים לעצמינו להיות פתוחים לרעיון כזה – אנו יכולים לייצר את הגורל של עצמינו!!!

גם אנו יכולים להיות פתוחים לחוות שוב את הריגוש, את ההארה, רגע ה"קליטה", ולהיות מוכנים לייצר לעצמינו את הגורל האישי והייחודי של עצמינו.

חג שמח!

הערות

1.שכל טוב שמות 15:2
2. לדאבוני אני לא זוכר איך הוא פיתח את הרעיון.
3. החופשה לרצון הינו אחד מגישה משולשת של ויקטור פרנקל, ממציא את שיטת הלוגותרפיה, כדי

     לחיות חיים בעלי משמעות.

לפוסט הזה יש תגובה אחת

כתיבת תגובה

סגירת תפריט