צוות החברה

כותרת

מנכ"ל

כאן יופיע טקסט...

כותרת

סמנכ"ל | ראש תחום למידה והדרכה 

כאן יופיע טקסט...

כותרת

יועצת ארגונית ומומחית מערכות לניהול ידע

כאן יופיע טקסט...

כותרת

יועץ ארגוני 

כאן יופיע טקסט...

כותרת

יועצת ארגונית ומאמנת לניהול ולתקשורת בין אישית

כאן יופיע טקסט...

כותרת

מפתחת הדרכה | מנהלת צוותי פיתוח הדרכה

כאן יופיע טקסט...

כותרת

מפתחת הדרכה ולמידה טכנולוגית

כאן יופיע טקסט...

מכון ויקטור פרנקל ללוגותרפיה בישראל

054-5893399​