054-5893399 avrahammsw@gmail.com

תסמונת ניצולים ואנחנו – פרשת נוח​

הרבה פעמים שמענו שנוח סבל ממה שנקרא בתרבות שלנו, תסמונת ניצולים. בקיצור, מדובר על מישהו שעבר ללא פגע אירוע טראומתי עם נפגעים ומרגיש רגשות אשמה לע זה שהוא שרד ואחרים לא שרדו. לחילופין, יכול להרגיש גם רגשות חוסר ערך בהשוואה לאלו…

יש 5 תגובות

לחיות עם ניגודים – פרשת וירא​

יהיה לכם קשה למצוא פרשה אחרת בתורה שתחילתו וסופו נראים כל כך שונים. פרשת וירא מתחילה בהבטחה ששרה תוליד בן1 ומסתיימת בזה שה' מצווה אותו להעלות את אותו הבן לקרבן עולה2 שזה בעצם נוגד ומבטל את ההבטחה על הולדת בן. הרב…

יש תגובה אחת

כיבוד הורים – לא רק לילדים קטנים – פרשת ואתחנן​

מלמדים אותנו כילדים, בכמעט כל תרבות בעולם, להישמע להורים ולכבדם. כילדים קטנים, אנו מאמינים שאנו מגיעים לשיא הכיבוד אם אנו משחקים בשקט כשהם ישנים. וכשאנו מתבגרים, גם ההורים מתבגרים ומזדקנים. לעתים גם מחלות תוקפות אותם. יש פתאום צורך לילד לשאת את…

יש תגובה אחת
  • 1
  • 2
סגירת תפריט